PL

Nowe urządzenia pomiarowo-kontrolne

Prowadzimy obecnie zaawansowane rozmowy z holenderską firmą PANalytical dotyczące zakupu urządzeń pomiarowo-kontrolnych: spektrometrów XRF.

Spektrometria fluorescencji rentgenowskiej (XRF) służy do identyfikacji pierwiastków w danej substancji i określenia ich ilości. Pierwiastki są wykrywane na podstawie charakterystycznej długości fali (X) lub energii (E) emisji promieniowania rentgenowskiego. Stężenie danego pierwiastka określane jest za pomocą pomiaru intensywności linii jego charakterystyki.

Zdjęcie – źródło: www.panalytical.com

Udostępnij:
Powrót