PL

Wdrożenie systemu REACH

Chcemy poinformować, iż firma Impex Stahl jest w trakcie wdrożenia systemu REACH. Rozporządzenie REACH stanowi dziś najważniejszy akt prawny regulujący zasady wprowadzania produktów chemicznych do obrotu na obszarze Wspólnoty Europejskiej.

Nakłada ono szereg nowych obowiązków zarówno na producentów, importerów, jak i na dalszych użytkowników, zajmujących się substancjami i mieszaninami chemicznymi na terenie UE.

Zasadniczym celem wprowadzenia systemu REACH, zapisanym w samym rozporządzeniu, jest zapewnienie wysokiego poziomu ochrony zdrowia i środowiska poprzez kontrolę najbardziej szkodliwych substancji wprowadzanych na rynek Wspólnoty.

Udostępnij:
Powrót